Programma 2019

Januari 25 Lezing door dhr. C. König, directeur van Groningen Seaports, aanvang 19.30 uur.

Hij spreekt over de situatie in onze zeehavens heden ten dage.

Daarnaast een terugblik op 60 jaar (plannen voor de) Eemshaven.

 

Maart 8 Donateursavond/jaarvergadering met vooraf stamppot boerenkool eten.

Opgave vooraf noodzakelijk. Kerk open 17.30 uur.

Aanvang jaarvergadering 19.15 uur. Vanaf ca. 20.15 uur lezing over “Culinair

Erfgoed, conserveren door de Eeuwen heen” door mevrouw Gerritsen van Culivents

uit Gorredijk.

 

Maart 16 NL-doet. In en om de kerk zijn er verschillende klussen te doen.

Tussen 09.30 en 16.00 uur. Voor lunch wordt gezorgd.

 

April 5 Lezing door dhr. B. Middel, dijkgraaf van Waterschap Noorderzijlvest,

aanvang 19.30 uur.

 

Mei 11 Orgeldag Noord Nederland. Van 10.00 tot 16.00 uur.

 

OM HET NIET TE VERGETEN…

 

Stichting behoud 't Nijkerkje zet zich in om de kerk in Oosteinde te bewaren als cultureel erfgoed. Wat ooit begon als hoeksteen van de samenleving in Oosteinde mag nimmer verloren gaan.

Bezoekadres: Radsweg 11, 9983 RB Oosteinde

email: behoudnijkerkje@hotmail.com tel: 06-28406178