programma 2015

 

Programma 2015

 

30 januari: Donateursavond met verhalen door Annie van Dijken

 

22 februari: Lezing over psychosynthese door Gabe Bosma met orgelspel

door Henri Rengers

 

22 maart: pROnkjewail, culturele middag van de Gemeente Eemsmond

 

14 april: Tweede wereldoorlog in Roodeschool, bijeenkomst met

schoolkinderen.

 

9 mei: Orgeldag Noord Nederland, kleine fototentoonstelling over

Oorlog 40-45

 

5 juni Lezing door Rieuwerd Buitenwerf over het Nederlands

Bijbelgenootschap

 

12 september: Open monumentendag, thema Kunst en Ambacht

 

11 december: Kerstconcert Advendo 19:30 uur

 

24 december: Kerstnachtdienst 21.30 uur

 

OM HET NIET TE VERGETEN…

 

Stichting behoud 't Nijkerkje zet zich in om de kerk in Oosteinde te bewaren als cultureel erfgoed. Wat ooit begon als hoeksteen van de samenleving in Oosteinde mag nimmer verloren gaan.

Bezoekadres: Radsweg 11, 9983 RB Oosteinde

email: behoudnijkerkje@hotmail.com tel: 06-28406178