Programma 2017

Februari 10 Donateursavond/jaarvergadering met vooraf snertmaaltijd.

Kerk open 17.30 uur. Jaarvergadering vanaf 19.15 uur.

Na de pauze verhalen en gedichten van mw. Kunny Luchtenberg

afgewisseld met muziek van Fokko Bakker.

 

Maart 10/11 NL-doet. Met vrijwilligers zaken opknappen rondom de

kerk. Precieze tijden volgen.

 

April 7 Op vrijdag 7 april organiseert de Stichting Verdronken

Geschiedenis in het kader van het project 'Verhalen van de

Eems-Dollardkust' in samenwerking met de Stichting

Behoud Nijkerkje een Verhalenavond. De verhalen gaan

over het wonen en werken in vroeger tijden. Diverse

onderwerpen passeren de revue. Aanvang 20.00 uur, zaal

open om 19.30 uur. De toegang is gratis.

 

 

Mei 13 Orgelweekend Noord Nederland. Kerk open 10.00 tot 16.00

uur.Een unieke kans om het Van Oeckelenorgel te

bespelen.

 

Juni 18 Zondagavondconcert met Samenzang. M.m.v. de

Chr. Zanggroep Voices uit Appingedam en het Chr. Dubbel

Mannen Kwartet "Loppersum" o.l.v. Nico Dijkman.

Begeleiding op orgel en piano door Jan Beukema. Aanvang

19.30 uur.

 

September 9/10 Open Monumentendagen. Thema: Boeren, Burgers en

Buitenlui. Kerk open op zaterdag: 11.00 – 17.00 uur en

zondag: 13.00 – 17.00 uur

Zaterdag 14.00 uur: Opening van het hek op de dam door

mevr. Drs Roeli Broekhuis, voorzitter Erfgoedpartners

Groningen

Beide dagen 15.00 uur: Lezing door Bert Bultena over

nieuws in kranten van vroeger.

 

In de kerk is een expositie met als thema ‘Hemmen ie ’t aal

heurd?’ over de bekendmaking en verspreiding van nieuws

en nieuwtjes in vroeger tijden. Daarnaast zijn er

geboortekaartjes te zien.

 

 

December 15 Adventsconcert m.m.v. het V.O.-koor, Aig'n Wies en S.D.G.

Aanvang 20.00 uur.

 

December 24 Kerstnachtdienst, aanvang 21.30 uur. Medewerking wordt

verleend door het gospelkoor Simi Jadech uit Appingedam o.l.v. John Schreurs. Organist J. Veldman. Voorgangers ds. A. ten Hove en ds. H. Wijnalda.

 

 

Programma 2017

 

 

 

 

 

OM HET NIET TE VERGETEN…

 

Stichting behoud 't Nijkerkje zet zich in om de kerk in Oosteinde te bewaren als cultureel erfgoed. Wat ooit begon als hoeksteen van de samenleving in Oosteinde mag nimmer verloren gaan.

Bezoekadres: Radsweg 11, 9983 RB Oosteinde

email: behoudnijkerkje@hotmail.com tel: 06-28406178