Programma 2018

Februari 9 Donateursavond/jaarvergadering met vooraf snertmaaltijd.

Kerk open 17.30 uur. Jaarvergadering vanaf 19.15 uur.

Na de pauze vertoning dorpsfilm uit 1953. Tussen de bedrijven

door speelt Fokko Bakker op zijn accordeon.

 

 

Maart 10 NL-doet. Het gaat dit jaar om schilderklussen binnen en zo mogelijk

ook buiten. Tussen 09.30 en 16.00 uur. Voor lunch wordt gezorgd.

 

Maart 23 Lezing over de Kerstvloed van 1717 door dhr. P.H. Nienhuis met

speciaal aandacht voor het gebied rond Roodeschool. Aanvang 19.30 uur.

 

 

Mei 12 Orgelweekend Noord Nederland. Kerk open 10.00 tot 16.00

uur. Een unieke kans om het Van Oeckelenorgel te bespelen.

Van 15.30 tot 16.00 uur concert door Eddy Mul.

Juni 10 Zondagavondconcert met Samenzang. M.m.v. de Chr. Zanggroep Voices

uit Appingedam en de Special Singers uit Uithuizermeeden.

Beide koren o.l.v. Nico Dijkman. Begeleiding op orgel en piano door

Jan Beukema. Aanvang 19.30 uur. Collecte voor de onkosten.

In pauze koffie/thee.

 

Juli 7 Zomermarkt in Oosteinde. De kerk is vanaf 10.00 uur open. Zie voor details

www.oosteindegroningen.nl

 

September 8 en 9 Open Monumentendagen. Kerk open op zaterdag van 10 tot 17 uur en zondag van

13 tot 17 uur. In de kerk is een expositie van de dagelijkse kost door de eeuwen

heen. Van roggebrood, zoepenbrij en stamppot tot een modern energiedrankje. Op

zaterdag om 15 uur de uitslag van de wedstrijd voor schoolkinderen wie kweekt de

langste snijboon. Klik hier voor meer informatie.

 

September 30 Concert door de Magellan Singers en het Delfzijl Opera en Operette Koor (D.O.O.K.)

uit Delfzijl. Aanvang 14.30 uur. Klik hier voor de poster.

 

 

November 11 Lezing over de Emslandkampen door Pieter Albers. Aanvang 15.00 uur.

December 14 Adventsconcert m.m.v. het V.O.-koor, Aig'n Wies en S.D.G. Aanvang 20.00 uur.

Klik hier voor meer informatie

 

 

December 24 Kerstnachtdienst, aanvang 21.30 uur.

Voorgangers ds. Ten Hove en ds. Wijnalda, m.m.v. Aig'n Wies.

OM HET NIET TE VERGETEN…

 

Stichting behoud 't Nijkerkje zet zich in om de kerk in Oosteinde te bewaren als cultureel erfgoed. Wat ooit begon als hoeksteen van de samenleving in Oosteinde mag nimmer verloren gaan.

Bezoekadres: Radsweg 11, 9983 RB Oosteinde

email: behoudnijkerkje@hotmail.com tel: 06-28406178