Giften aan de stichting

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. ’t Nijkerkje heeft de ANBI status waardoor uw giften aftrekbaar zijn. Omdat ’t Nijkerkje een culturele instelling is, geldt daarvoor een extra aftrek. Bij de aangifte inkomstenbelasting mag u 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Een goede reden dus om ’t Nijkerkje financieel te steunen!

 

Schenkingen 

U kunt de Stichting Behoud t Nijkerkje ook steunen via een legaat of andere testamentaire beschikking. Door onze ANBI status betalen wij geen erfbelasting over dergelijke schenkingen. Uw bijdrage komt dus geheel ten goede aan onze stichting. Let er wel op dat de
naam Stichting Behoud t Nijkerkje goed in uw wilsbeschikking wordt vermeld.