Privacybeleid

De Stichting Behoud ’t Nijkerkje bewaart persoons- en adresgegevens van de donateurs in een Excel bestand. Daarnaast zijn de bij de Stichting bekende E-mailadressen als groep opgenomen in het adresboek van het mailprogramma van de secretaris. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de donateurs via post of E-mail (bcc) te informeren over en uit te nodigen voor door de Stichting ontplooide activiteiten. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. U kunt de secretaris verzoeken uw gegevens in te zien en/of te wijzigen. De foto’s op deze site waarop personen staan afgebeeld, zijn gemaakt tijdens door de Stichting gehouden evenementen. Mocht u van mening zijn dat uw privacy door een van de getoonde foto’s wordt geschonden, neem dan contact op met de secretaris