Voor reserveringen kunt u contact opnemen met:
 
Mw. G. Brontsema 
 
Bij geen gehoor mw. M. Bakker 06 8385 8656
 
Voor overige zaken, zie contact.

Speciale erediensten

€ 200 + € 50 (alleen tussen 1 oktober en 1 april)

Begrafenis

€ 200 + € 50 (alleen tussen 1 oktober en 1 april)

Huur consistorie

€ 55 + € 20 (alleen tussen 1 oktober en 1 april)

Koffie/thee per kop

€1,50

Luiden klok

€25,-