Programma 2023

Vrijdag 8 december, 20.00 uur:
Adventsconcert m.m.v. S.D.G. en het Christelijk Vocaal Ensemble uit Stedum. Buiten de kerk wordt u muzikaal welkom geheten door blazers van SDG.
Binnen is de kerk geheel in kerstsfeer gebracht. In de pauze is er warme chocolademelk.
 
Zondag 24 december, 21.30 uur:
Kerstnachtdienst. Organisatie door de gezamenlijke kerken. De dienst wordt geleid door dhr. John Bassie, kerkelijk werker van de PG Roodeschool. De organist is Theo Uil. Verdere muzikale medewerking wordt verleend door het gospelkoor Testify. Het thema is ‘Geef Licht’. Er wordt gecollecteerd voor het project ‘Kinderen in de knel’ van Kerk in actie. De opbrengst hiervan gaat naar kinderen in Oekraïne. Er is een tweede collecte ter bestrijding van de onkosten.