Programma 2023

Woensdag 15 februari van 14.15 tot 16.00 uur . Praatmiddag.
We horen graag uw verhalen over Oud en Nieuw, maar ook andere onderwerpen zijn welkom. Ook kunt u suggesties doen voor toekomstige bijeenkomsten.

Vrijdag 17 februari, 19.30 uur
Concert door Brassband Immanuël. Opgave vooraf gewenst op info@brassbandimmanuel.nl

Zaterdag 11 maart, tussen 10.00 en 15.00 uur NL-doet
Kerk en Verhalentuin spic en span maken. Voor lunch wordt gezorgd. Aanmelden via behoudnijkerkje@hotmail.com

Vrijdag 21 april, Donateursavond.
Vanaf 17.30 uur inloop met aansluitend gezamenlijke maaltijd. Daarna het jaaroverzicht 2022. Vanaf 20.00 uur lezing, het onderwerp hiervoor volgt.