Braam (Rubus Betty Asburner)

Spreuken 22:5

‘Doornen en strikken zijn op de weg van de weerbarstige; wie zijn ziel bewaart, zal verre van hen zijn.’

 

Passielegende

Na de geeseling des Heeren werd de geeselroede onachtzaam in eenen hoek geworpen. Maar o wonder! Door het bloed des Heilands kwam er nieuw leven in: een nieuwe struik ontstond, de Braam, en door haar wortelen, twijgen en bladeren schemert plantengroen en bloedrood zonderling dooreen. Datzelfde bloed vormt haar bloedroode vruchten die als uit droppen bestaan. (Handtmann)