Gewone leutelbloem (Primula Florindae)

 

De legende vertelt dat St. Pieter, de hemel poortwachter, op zekere dag bij het openen van de hemelpoort, zijn gouden sleutels naar beneden liet vallen. Na een paar dagen vallen kwamen ze op de aarde op een weilandje terecht. Een klein meisje was op dat weitje aan het spelen en zag de prachtige sleutels liggen, die straalden in de zonneschijn. Op te rapen dorst ze ze niet en daarom rende zij naar huis om haar moeder te halen. Ondertussen kwam de engel die St. Pieter naar de aarde gestuurd had beneden en nam de sleutels mee en de mensen, die met het kindje mee waren gekomen, vonden geen sleutels meer maar wel bloeiden er op de plek die het meisje aanwees, gele bloemen die daar nog nooit geweest waren en die aan de steel der plant zaten als sleutels aan een ring. Men noemde ze Sleutelbloem.