Hibiscus Syriacus Lavender Chiffon

Hooglied 2:1

Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen.

 

De roos van Saron is een van de bekendste beschrijvingen van een plant uit het Bijbelboek Hooglied. Echter welke plant wordt er mee bedoeld? Bij het opslaan van de verschillende vertalingen blijkt dat dit vers divers wordt vertaald, zo heeft de NBV “lelie van de Saron”, de HSV, de SV en de  Naardense Vertaling “roos van Saron”, terwijl de NBG51, de GNB96 en Het Boek “narcis van Saron” hebben en de WV95 “krokus van de Saronvlakte”. Hieruit blijkt al dat onzeker is welke plant wordt bedoeld.

Een bekende verklaring is dat het om de Hibiscus syriacus zou gaan, echter dit is niet mogelijk daar deze plant pas veel later vanuit China is geïmporteerd. In de volksmond wordt de hibiscus Roos van Saron genoemd.