Kamperfoelie (Lonicera Nitida Silver Beauty Chin)

Jesaja 60:13

‘De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de beuke boom en de busboom tegelijk, om te versieren de plaats Mijns heiligdoms, en Ik zal de plaats Mijner voeten heerlijk maken.’

In de afgelopen eeuwen zijn veel Hebreeuwse plantennamen in de Bijbel verkeerd vertaald. Een voorbeeld van zo’n “fout” is de kamperfoelie in de Nieuwe Bijbelvertaling in Jesaja 41 vers 19 en 60 vers 13, stond hier in oudere vertalingen “beuk” (SV), “plataan” (NBG), “olm” (WV) of “iep” (GNB). 

Tegenwoordig gaat men ervan uit dat het om de Viburnum (Viburnum tinus L.), ook wel “sneeuwbal” genoemd, gaat, welke familie is van de kamperfoelie.