Linde

1 Korintiërs 13

Tijdens de zendingsreizen schrijft Paulus een brief met tips aan de mensen hoe zijn het bewuste met God en met elkaar kunnen leven. Zo schrijft Paulus over het belangrijkste dat God aan ons mensen geeft: de liefde.

Al sprak ik de talen van mensen en engelen: als ik geen liefde had, was ik niet meer dan een schetterende trompet. Zonder de liefde is alles zinloos. Al zeg en doe je nog zoveel goede dingen, als je het zonder liefde doet, verliest het zijn kracht.

Liefde is niet grof, ze is niet uit op het eigen belang. Liefhebben is dus niet iets wat je alleen doet en voor jezelf doet, maar liefhebben veronderstelt een relatie. Niet om er zelf beter van te worden, maar om de ander een mooier mens te laten worden.

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen genoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.