Pampasgras (Cortaderia Seloana)

Job 40:10

‘Zie toch het nijlpaard, dat Ik heb gemaakt, evenals u. Het eet gras zoals het rund. Zie toch de kracht in zijn lendenen. De sterkte in zijn buikspieren! Hij spant zijn staart als een ceder. De spieren zijner dijen zijn samen gestrengeld. Zijn beenderen zijn buizen van koper. Zijn knoken gelijk staven van ijzer. Hij is het eerste van Gods werken.’