Pluimes (Fraxinus ornus)

Exodus 16:31

‘Elke morgen verzamelde ieder zoveel als hij nodig had; zodra de zon begon te branden, smolt het weg. Maar op de zesde dag verzamelden ze een dubbele hoeveelheid; twee omer per persoon.’

Nee, Fraxinus ornus, de Pluimes, kan niet de leverancier zijn geweest van het bijbelse manna, het hemelse brood dat God iedere ochtend uit de hemel liet neerdalen toen de Israëlieten, na hun vlucht uit Egypte, in de Sinaïwoestijn verbleven op hun tocht naar het Beloofde Land.

De ware leveranciers zouden de Tamarisk gallica var. mannifera, de Boswellia thurifera (Wierookboom) of de Alhagi maurorum (Kameeldoorn) kunnen zijn. Alle genoemde soorten, dus ook de Manna-es, hebben gemeen dat ze een zoet hars uitscheiden dat erg voedzaam is.