Tamarix aphylla

Genesis 21:33

‘Abraham plantte een tamarisk-boom in Berseba, en daar riep hij de naam van de HEER, de eeuwige God, aan.’